• #ZOSTAJĘ W DOMU
     • #ZOSTAJĘ W DOMU

     • ZOBACZ CO PRZYGOTOWALI DLA CIEBIE NAUCZYCIELE                          ŚWIETLICY

       KLIKNIJ TUTAJ

      25.06

      Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice!

      To jest już nasze ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym.Chcielibyśmy Wam gorąco podziękować za wspólnie spędzony czas oraz ciężką pracę w czasie   nauki zdalnej. Życzymy Wam wspaniałych,pogodnych i bezpiecznych wakacji. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń, beztroskiego wypoczynku i samych słonecznych dni.Wracajcie do nas wypoczęci i uśmiechnięci!!

      Do zobaczenia we wrześniu!

      Żegnamy się z Wami wakacyjną piosenką:

      Niech żyją wakacje,

      niech żyje pole i lasi niebo,

      i słońce,wolny, swobodny czas.

      Pojedzie z nami piłkai kajak,

      i skakanka, będziemy grać w siatkówkę

      od samiutkiego ranka.

      Gorące, złote słońcena ciemno nas opali,

      w srebrzystej, bystrej rzece

      będziemy się kąpali.

      Niech żyją wakacje,

      niech żyje pole i lasi niebo,

      i słońce,wolny, swobodny czas.

    • Komunikaty do rodziców i uczniów
     • Komunikaty do rodziców i uczniów

     • Na prośbę Mazowieckiej Policji przesyłamy komunikaty związane z sytuacją epidemiologiczną skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów.

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

      Drodzy uczniowie!

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

    • Zdalne nauczanie
     • Zdalne nauczanie

     • Drodzy Uczniowie

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dniem 25 marca rozpoczynacie realizację obowiązku szkolnego  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wielu z Was już w ten sposób pracowała z nauczycielami przez ostatnie 2 tygodnie. Do komunikacji z Wami i Waszymi Rodzicami wykorzystujemy nasze zasoby oraz nowoczesne technologie.

      Zaczynacie swoją codzienną aktywności w dzienniku Librus Synergia. Do dyspozycji całej społeczności szkolnej pozostaje Office 365, rekomendowana przez MEN Zintegrowana Platforma Edukacyjna e-podręczniki.pl, materiały przygotowane przez CKE i OKE, a także inne materiały wskazane przez nauczyciela.

      Nauczanie odbywać się będzie zgodnie z planem lekcji.

      Wychowawca w dzienniku Librus prześle Wam plik z zaplanowaną dla Was pracą na cały tydzień do zrealizowania w poszczególnych przedmiotach. Pozwoli Wam to zaplanować i odpowiednio zorganizować pracę.

      Wasi nauczyciele będą Was wspierać na każdym etapie Waszego działania. Możecie się z nimi kontaktować za pomocą wiadomości w Librusie, za pomocą poczty elektronicznej albo w Teams.

      Za Waszą aktywność, wykonywane zadania, udział w różnych aktywnościach, będzie odnotowywana obecność oraz wystawiane oceny.W razie pytań kontaktujcie się ze swoimi wychowawcami, którzy pomogą Wam we wszystkich sprawach.

      Do Waszej dyspozycji pozostaje też Pni Pedagog i Pani Psycholog,  p. Logopeda oraz nauczyciele wspomagający i wychowawcy świetlicy.

      Bądźcie w stałym kontakcie ze swoimi nauczycielami za pomocą pakietu Office 365 i Librus Synergii. 

      Z poważaniem, 

      Ewa Kowalczyk

      dyrektor  SP 157 w Warszawie

    • Informacja o zmianie trybu pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów
     • Informacja o zmianie trybu pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów

     • W imieniu Burmistrza Dzielnicy Mokotów Pana Rafała Miastowskiego zamieszczamy informację o zmianie trybu pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów:

      Szanowni Państwo,

      od poniedziałku, 16 marca 2020 roku, zostaje wprowadzona nowa organizacja pracy urzędu. Do urzędu zostanie wpuszczonych tyle osób, ile jest czynnych stanowisk. Pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie w kolejce na zewnątrz budynku.

      Wydział Obsługi Mieszkańców działa jako kancelaria do przyjmowania dokumentów.

      Działania te są podejmowane w związku z rozprzestrzenieniem się zakażeń koronawirusem.

      Zachęcamy do korzystania z przelewów pieniężnych, przełożenia osobistej wizyty w urzędzie i korzystania z telefonicznych i elektronicznych form kontaktu.

      Informacja ogólna: 

      tel. (22) 44 36 500 lub (22) 44 36 501, mokotow.wom@um.warszawa.pl

      Informacja dotycząca odpadów komunalnych: 

      tel. (22)32 54 575 lub (22) 44 36 360, mokotow.odpady@um.warszawa.pl

      Informacja dotycząca przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

      tel. (22) 32 54 616, mokotow.przeksztalcenia@um.warszawa.pl

      Miejskie Centrum Kontaktu:

      19115, https://warszawa19115.pl/

       

       

      www.mokotow.waw.pl

       

    • REKRUTACJA
     • REKRUTACJA

     • Zmiana zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego i I klas w Szkole Podstawowej nr 157 w Warszawie w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.

      Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Rekomendujemy wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki sekretariat@sp157.waw.pl

      2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły w godz.: 9:00-12:00

      W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne, ograniczony kontakt z pracownikami, konieczność zachowania minimum 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, obowiązkowa dezynfekcja rąk.

      Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo: tel. 22 844 16 08, kom. 517 875 403 e-mail sekretariat@sp157.waw.pl W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, należy złożyć oświadczenie rodziców o jego późniejszym dostarczeniu.

    • Lekcje w domu
     • Lekcje w domu

     • Szanowni Państwo,

      Informuję, że od 16  do 25 marca 2020 r. nauczyciele za pośrednictwem Librusa, Office 365 oraz platformy Moodle będą przesyłać uczniom zadania, notatki i inne materiały do samodzielnej pracy w domu. 

      Prosimy, aby Państwa dzieci wykorzystały ten czas na powtórzenia, ćwiczenia i utrwalanie wiadomości.

       

      Życzę wszystkim zdrowia i spokoju.

      Ewa Kowalczyk

      dyrektor SP 157

       

    • SEKRETARIAT W DNIACH 16.03.2020 - 25.03.2020
     • SEKRETARIAT W DNIACH 16.03.2020 - 25.03.2020

     • Informujemy, że w dniach 16.03.2020 - 25.03.2020 sekretariat będzie czynny dla interesantów wyłącznie w sprawach wymagających terminowej obsługi w godz. 9:00 - 12:00. 

      Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego 22 844 16 08 oraz mailowego: sekretariat@sp157.waw.pl.

       

    • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach
     • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

      Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

      Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

    • OGŁOSZENIE DYREKTORA
     • OGŁOSZENIE DYREKTORA

     • W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym,  odwołuję zaplanowany na  26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 17:30 w budynku szkoły przy ul. Tynieckiej 25  Dzień Otwarty dla  kandydatów do klas 7 dwujęzycznych.  

      Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu Dnia Otwartego i  rekrutacji do klas dwujęzycznych będą Państwu  przekazywane na  stronie szkoły.

      Ewa Kowalczyk

      dyrektor SP 157

    • KOMUNIKAT DYREKTORA
     • KOMUNIKAT DYREKTORA

     • W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuję informację o zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Poniżej fragment komunikatu Departamentu Informacji i Promocji
      Ministerstwa Edukacji Narodowej:

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Więcej informacji na stronie ministerstwa www.gov.pl/web/edukacja

      W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie dyrektorów szkół z kierownictwem Urzędu Dzielnicy Warszawa Mokotów. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące naszej szkoły przekażę Państwu niezwłocznie po jego zakończeniu.

      Z poważaniem,

      Ewa Kowalczyk

      dyrektor SP 157 w Warszawie.

       

      ŹRÓDŁO: www.gov.pl/web/edukacja