•  

  Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
  (budynki przy ul. Kazimierzowskiej 16 i ul. Tynieckiej 25)

  Rozpoczęcie roku szkolnego:                                  1 września 2021

   

  Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami


  Budynek przy ul. Kazimierzowskiej 16

  Zebrania organizacyjno-informacyjne:  9.09.2021

  Dzień otwarty w I okresie: 27.10.2021

  Informacja o ocenach i zagrożeniach w I okresie: 15.12.2021

  Kiermasz Świąteczny: 15.12.2021 (odwołany ze względu na COVID-19)

  Zebranie po I okresie: 19.01.2022

  Dzień otwarty w II okresie: 23.03.2022

  Informacja o zagrożeniach w II okresie i proponowanych ocenach końcoworocznych: 18.05.2022

   

  Budynek przy ul. Tynieckiej 25

  Zebrania organizacyjno-informacyjne:  9.09.2021

  Dzień otwarty w I okresie: 28.10.2021

  Informacja o ocenach i zagrożeniach w I okresie: 16.12.2021

  Kiermasz Świąteczny: 16.12.2021 (odwołany ze względu na COVID-19)

  Zebranie po I okresie: 20.01.2022

  Dzień otwarty w II okresie: 24.03.2022

  Informacja o zagrożeniach w II okresie i proponowanych ocenach końcoworocznych: 19.05.2022

   

  Przerwy świąteczne, ferie i dni wolne

  Boże Narodzenie                                                                        23.12. – 31.12.2021

  Ferie zimowe                                                                              31.01. – 13.02.2022

  Wielkanoc                                                                                  14.04. – 19.04.2022

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych                                12.11.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 17.06.2022  

                             

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                      
  dni egzaminów ósmoklasisty (tylko uczniowie w budynku przy ul. Tynieckiej 25)

   

  Podział na okresy

  I okres                                                                             1.09.2021 – 23.01.2022

  II okres                                                                           24.01.2022 – 24.06.2022

   

   

  Egzaminy próbne: 23, 24, 25 listopada 2021 oraz 28, 29, 30 marca 2022 –  klasy VIII

  Egzaminy próbne: 24, 25, 26 maja 2021 – klasy VII

   

   

  Egzaminy ósmoklasisty (odbędzie się w budynku przy ul. Tynieckiej 25)
   

  Język polski                     24.05.2022, godz. 9:00

  Matematyka                     25.05.2022, godz. 9:00

  Język obcy nowożytny      26.05.2022, godz. 9:00

  Wyniki egzaminów:  1 lipca 2022, odbiór zaświadczeń: 8 lipca 2022
   

   

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  24 czerwca 2022