• Harmonogram zebrań 2018/2019

    • Zebrania i dni otwarte 

     ZEBRANIA I DNI OTWARTE (godz. 1730)

     10.09.2018r.

     Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019

     15.10.2018r.

      

     12.11.2018r.

     Zebranie śródsemestralne

     10.12.2018r.

     Informacje o ocenach i zagrożeniach

     21.01.2019r.

     Zebranie semestralne

     11.03.2019r.

      

     08.04.2019r.

     Zebranie śródsemestralne

     13.05.2019r.; 

     Informacje o ocenach i zagrożeniach


     20.05.2019r.; 

     Informacje o proponowanych ocenach końcowych