•                                                  Harmonogram zebrań 2017/2018

    • Zebrania i dni otwarte 

     ZEBRANIA I DNI OTWARTE (godz. 1730)

     11.09.2017r.

     Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2016/2017

     09.10.2017r.

      

     13.11.2017r.

     Zebranie śródsemestralne

     04.12.2017r.

     Informacje o zagrożeniach

     10.01.2018r.

     Zebranie semestralne

     12.03.2018r.

      

     16.04.2018r.

     Zebranie śródsemestralne

     07.05.2018r.

     Informacje o zagrożenia