• Rodzaje pomocy socjalnej

    •  

     Rodzaj pomocy

     Termin składania wniosków

     Kogo dotyczy

     Kryterium przyznania

     „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych

      

      

      

     do 11 września 2017 r.

      

     uczeń klasy II i III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra

     posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

      

     Stypendium szkolne

     Do 15 września 2017 r.

     uczniów klas I-VII

     Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514zł. ( nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+)

     Zasiłek szkolny

     -

     uczniów klas I - VII

      

     Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

     Stypendium

     „Posiłek dla ucznia”

     -

     wszystkich uczniów

      

     Stypendium może być przyznane uczniowi znajdującemu się  trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania z OPS.