• ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS IV - VIII

     L.p. Tematyka zajęć Termin i sala Nauczyciel
     1 "Wy-GRA-MY!" - zajęcia rozwijające umiejętności społeczne czwartek 13:30 - 15:00 - sala 14 p. Dorota Strojnowska
     2 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego czwartek 7:20 - 7:55 - sala 29 p. Bożena Paszczyk
     3 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego wtorek 13:35 - 14:20 - sala 34 p. Justyna Wiączek
     4 Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty (j. angielski) środa 13:35 - 14:20 - sala 34 p. Katarzyna Mączka
     5 Przygotowanie do konkursów (j. angielski) poniedziałek 13:35 - 14:20 - sala 34 p. Katarzyna Mączka
     6 ZDW - język polski - dla klas IV - V poniedziałek 13:35 - 14:20 - sala 31 p. Ewa Jagodowska
     7 Konsultacje dla klas IV -VIII (informatyka) czwartek 13:35 - 14:20 - sala 38 p. Ewa Gwardencka - Urbańska
     8 Koło plastyczne / koło techniczne (przemiennie co drugi tydzień) czwartek 15:00 - 16:30 - sala 41 p. Maciej Kalinowski
     9  Zajęcia wyrównawcze z matematyki środa 13:35 - 14:20 - sala 40 p. Wioletta Warszawik
     10 Zajęcia wyrównawcze z chemii dla klas VII - VIII piątek 7:10 - 7:45, ul.Tyniecka 25 p. Beata Siwiec
     11 Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla klas VII - VIII piątek 7:10 - 7:45,
     ul. Tyniecka 25
     p. Jadwiga Jarmuła
     Zajęcia sportowe
     1 Basen dla klasy VII d czwartek 12:40 - 14:30 p. Marek Chadaj
     2 Basen dla klasy VIII e wtorek 12:40 - 14:30 p. Agnieszka Lewandowska