Nawigacja

Stypendia

Rodzaje pomocy socjalnej

 

Rodzaj pomocy

Termin składania wniosków

Kogo dotyczy

Kryterium przyznania

„Wyprawka szkolna” - dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 

 

do 11 września 2017 r.

 

uczeń klasy II i III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra

posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Stypendium szkolne

Do 15 września 2017 r.

uczniów klas I-VII

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514zł. ( nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+)

Zasiłek szkolny

-

uczniów klas I - VII

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium

„Posiłek dla ucznia”

-

wszystkich uczniów

 

Stypendium może być przyznane uczniowi znajdującemu się  trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania z OPS.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 157 w Warszawie
    ul. Kazimierzowska 16
    02-589 Warszawa
  • tel. 22 844-67-36
    fax 22 844-67-36 wew. 28

Galeria zdjęć